"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

LYS MATEMATİK KONULARILYS MATEMATİK KONULARI

1 POLİNOMLAR - ÖZDEŞLİKLER

1.a Polinomlar

1.b Özdeşlikler - Çarpanlara Ayırma

1.c Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

1.d Polinomlar - Özdeşlikler Karma

2İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER, EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL

2.aİkinci Dereceden Denklemler

2.b Kök - Katsayı Bağıntıları - Denklem Kurma

2.c Eşitsizlikler - Eşitsizlik Sistemleri

2.d Parabol

2.eİkinci Dereceden Denklemler - Eşitsizlikler - Parabol Karma

3 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - BİNOM VE OLASILIK

3.a Permütasyon

3.b Kombinasyon ve Binom

3.c Olasılık

3.d Permütasyon - Kombinasyon - Binom - Olasılık Karma

 4 TRİGONOMETRİ

4.a Trigonometri – 1

4.b Trigonometri - 2

4.c Trigonometri - 3

4.d Trigonometri - 4

4.e Trigonometri - 5

4.f Trigonometri - 6

4.g Trigonometri - 7

4.h Trigonometri - 8

5 KARMAŞIK SAYILAR

5.a Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem

 5.b Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimi

 6 LOGARİTMA

6.a Logaritmanın Özellikleri

6.b Üslü ve Logaritmik Denklemler

6.c Logaritmik Eşitsizlikler - Logaritma Fonksiyonlarının Grafiği

6.d Logaritma Karma

7 TOPLAM VE ÇARPIM SEMBOLLERİ – DİZİLER

 7.a Toplam ve Çarpım Sembolleri

7.b Dizi Kavramı - Artan ve Azalan Diziler

7.c Aritmetik Diziler

7.d Geometrik Diziler

7.e Toplam ve Çarpım Sembolleri - Diziler Karma

8 MATRİS VE DETERMİNANT

8.a Matris ve Determinant

 8.b Matris ve Determinant

9 FONKSİYONLAR

9.a Fonksiyonlarda İşlemler - Parçalı Fonksiyon

9.b Mutlak Değerli Fonksiyonlar

9.c Mutlak Değerli Fonksiyonların Grafiği

9.d Fonksiyonlar Karma

10 FONKSİYONLARDA LİMİT VE SÜREKLİLİK

10.a Limit Kavramı - Soldan ve Sağdan Limit

10.b Limitte Belirsizlik Durumları

10.c Limitte Belirsizlik Durumları - Süreklilik

10.d Fonksiyonlarda Limit Karma

11 TÜREV

11.a Türev Kavramı - Sol ve Sağ Türev - Türev Alma Kuralları

11.b Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev

11.c Trigonometrik - Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi

11.d Kapalı Fonksiyonların - Parametrik Fonksiyonların Türevleri - Türevde Zincir Kuralı - Ters Fonsiyon Türevleri

11.e Türevin Geometrik Anlamı

11.f Artan ve Azalan Fonksiyonlar - Ekstremum Noktaları - İkinci Türevin Geometrik Anlamı - Ortalama Değer Teoremleri

11.g Türevin Limite Uygulanması (L'hospital kuralı)

11.h Polinom Fonksiyonların Grafiği

11.ıAsimptot Kavramı

11.i Türev Karma 1

11.j Türev Karma 2

11.k Türev Karma 3

11.l Türev Karma 4

11.m Türev Karma 5

12İNTEGRAL

12.a Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları

12.b Belirsiz İntegral - İntegral Alma Kuralları

12.c Basit Kesirlere Ayırma - Kısmi İntegral - Dönüşüm Yaparak İntegral Alma

12.d Belirli İntegral

12.eİntegralin Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)

12.f Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı - Dönel Cisimlerin Hacimleri

12.gİntegral Karma 1

12.hİntegral Karma 2

12.ı İntegral Karma 3

12.iİntegral Karma 4

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder