"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

LYS KİMYA KONULARILYS KİMYA KONULARI

1
KİMYASAL HESAPLAMALAR
1.a
Kimyasal Hesaplamalar, Artan Maddesi olan Tepkimeler
1.b
Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri
2
GAZLAR
2.a
Genel Özellikler, Kinetik Teori, Gaz Basıncının Ölçülmesi
2.b
P, V, n, T İlişkileri
2.c
Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması
3
ÇÖZELTİLER
3.a
Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
3.b
Çözeltilerin Derişimleri
3.c
Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası
4
ÇEKİRDEK KİMYASI
4.a
Radyoaktiflik ve Radyoaktif Bozunmalar
4.b
Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi
5
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
5.a
Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
5.b
Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası
6
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
6.a
Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi,
6.b
Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler
7
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
7.a
Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
7.b
Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
7.c
Dengeye Etki Eden Etmenler
8
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
8.a
Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
8.b
Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çökelti Oluşumu
9
SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
9.a
Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri, H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
9.b
Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
9.c
Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler, Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri
10
İNDİRGENME - YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
10.a
İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
10.b
Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
10.c
Kimyasal Piller ve Elektroliz
11
KİMYASAL BAĞLAR
11.a
Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
11.b
Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
11.c
Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tutan Kuvvetler
12
HİDROKARBONLAR
12.a
Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
12.b
Alkenler ve Özellikleri
12.c
Alkinler ve Özellikleri
12.d
Aromatik Hidrokarbonlar
13
FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER
13.a
Alkoller ve Eterler
13.b
Alkoller ve Eterler
13.c
Aldehitler ve Ketonlar
13.d
Karboksilli Asitler ve Esterler
13.e
Oksiasitler, Aminoasitler, Aminler ve Karbonhidratlar


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder